Sangat Penting Bila Dijadikan Kajian untuk DImaknai “KELEBIHAN DAN KEKURANGAN” merupakan Dasar Pemahaman.”

“Relevansi Sistem Pemerintahan Kerajaan Sukapura, Sangat Penting Bila Dijadikan Kajian untuk DImaknai “KELEBIHAN DAN KEKURANGAN” merupakan Dasar Pemahaman.”

MCTVJABAR.COM – TASIKMALAYA.(23/5/2021). Sebelum mengurai apa yang disebut “Kelebihan dan Kekurangan” yang dimaksud dengan sederhana ingin mengurai strategi politik Kerajaan yang dijalankan, sebagai warga apa…